44. Beh Devínskou kobylou


  • 19.10.2019
  • Bratislava - Karlova Ves
SportSoft - timing & resulting

List of teams

Choose the category 

Team nameCount of racersCategory 
Felix6/999Školské družstvo detail
ZŠ Dubová1/999Školské družstvo detail
ZŠ Sokolíkova7/999Školské družstvo detail
ZŠ Stupava2/999Školské družstvo detail

 

 
© 2019 Danubius - Klub športov v prírode a Karloveský športový klub, created by SportSoft