Super šprint FTVŠ


  • 23.04.2017
  • Bratislava
SportSoft - timing & resulting

Štatistika

KategóriaPočet
0,175-5,0-1,5 - absololútne poradie M - Muži24
0,175-5,0-1,5 - absololútne poradie Ž - Ženy6
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie M30 - Muži 30-39 rokov28
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie M40 - Muži 40-49 rokov16
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie M50 - Muži 50-59 rokov2
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie M60 - Muži 60 rokov a viac0
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie Ž30 - Ženy 30-39 rokov3
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie Ž40 - Ženy 40-49 rokov2
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie Ž50 - Ženy 50 rokov a viac0
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie JI - Juniori1
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie JY - Juniorky0
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie DI - Dorastenci3
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie DY - Dorastenky0
0,125-4,0-1,0 - žiaci SZI - Starší žiaci5
0,125-4,0-1,0 - žiaci SZY - Staršie žiačky2
0,125-4,0-1,0 - žiaci MZI - Mladší žiaci5
0,125-4,0-1,0 - žiaci MZY - Mladšie žiačky1
0,075-1,5-0,5 - nádeje A-CH - Nádeje A - chlapci9
0,075-1,5-0,5 - nádeje A-D - Nádeje A - dievčatá6
0,075-1,5-0,5 - nádeje B-CH - Nádeje B - chlapci4
0,075-1,5-0,5 - nádeje B-D - Nádeje B - dievčatá3
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie M20 - Muži 20-29 rokov8
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie Ž20 - Ženy 20-29 rokov1
Celkom129
TraťPočet
0,175-5,0-1,5 - absololútne poradie30
0,175-5,0-1,5 - vekové kategórie64
0,125-4,0-1,0 - žiaci13
0,075-1,5-0,5 - nádeje22
Celkom129
 Počet
Muži105
Ženy24
Celkom129

 

 
© 2018 BE COOL, s.r.o. & Prestigio Realiz team o.z., created by SportSoft