48. Beh Devínskou kobylou


  • 21.10.2023
  • Bratislava - Karlova Ves
SportSoft - timing & resulting

Statistic

CategoryCount
6 500 m M - Muži 19-39 rokov18
6 500 m CH - Chlapi 40-49 rokov33
6 500 m B - Borci 50-59 rokov10
6 500 m V - Vytrvalci 60 rokov a viac6
6 500 m A - Amazonky 19 rokov a viac17
3 000 m MR - Muži rekreanti7
3 000 m DČ - Dievčatá 19-39 rokov3
3 000 m Ž1 - Ženy 40-49 rokov8
3 000 m Ž2 - Ženušky 50 rokov a viac0
3 000 m J - Juniori 17-18 rokov2
3 000 m JY - Juniorky 17-18 rokov1
3 000 m D - Dorastenci 15-16 rokov4
3 000 m DY - Dorastenky 15-16 rokov3
1 500 m SŽ - Starší žiaci 13-14 rokov7
1 500 m SŽY - Staršie žiačky 13-14 rokov9
1 500 m MŽ - Mladší žiaci 10-12 rokov8
1 500 m MŽY - Mladšie žiačky 10-12 rokov12
500 m DETI - Deti 7-9 rokov18
500 m MINI - Mini do 6 rokov13
Total179
CourseCount
6 500 m84
3 000 m28
1 500 m36
500 m31
Total179
 Count
Men111
Women68
Total179

 

 
© 2023 Danubius - Klub športov v prírode a Karloveský športový klub, created by SportSoft