44. Beh Devínskou kobylou


  • 19.10.2019
  • Bratislava - Karlova Ves
SportSoft - timing & resulting

Statistic

CategoryCount
6 500 m M - Muži 19-39 rokov19
6 500 m CH - Chlapi 40-49 rokov19
6 500 m B - Borci 50-59 rokov7
6 500 m V - Vytrvalci 60 rokov a viac2
6 500 m A - Amazonky 19 rokov a viac13
3 000 m MR - Muži rekreanti5
3 000 m DČ - Dievčatá 16-39 rokov4
3 000 m Ž1 - Ženy 40-49 rokov10
3 000 m Ž2 - Ženušky 50 rokov a viac0
3 000 m J - Juniori 17-18 rokov0
3 000 m JY - Juniorky 17-18 rokov2
3 000 m D - Dorastenci 15-16 rokov10
3 000 m DY - Dorastenky 15-16 rokov6
1 500 m SŽ - Starší žiaci 13-14 rokov10
1 500 m SŽY - Staršie žiačky 13-14 rokov1
1 500 m MŽ - Mladší žiaci 10-12 rokov21
1 500 m MŽY - Mladšie žiačky 10-12 rokov12
500 m DETI - Deti 7-9 rokov31
500 m MINI - Mini do 6 rokov19
Total191
CourseCount
6 500 m60
3 000 m37
1 500 m44
500 m50
Total191
 Count
Men123
Women68
Total191
TeamsCount
Školské družstvo9
Total9

 

 
© 2020 Danubius - Klub športov v prírode a Karloveský športový klub, created by SportSoft