44. Beh Devínskou kobylou


  • 19.10.2019
  • Bratislava - Karlova Ves
SportSoft - timing & resulting

Statistic

CategoryCount
6 500 m M - Muži 19-39 rokov11
6 500 m CH - Chlapi 40-49 rokov17
6 500 m B - Borci 50-59 rokov6
6 500 m V - Vytrvalci 60 rokov a viac2
6 500 m A - Amazonky 19 rokov a viac7
3 000 m MR - Muži rekreanti3
3 000 m DČ - Dievčatá 16-39 rokov3
3 000 m Ž1 - Ženy 40-49 rokov6
3 000 m Ž2 - Ženušky 50 rokov a viac0
3 000 m J - Juniori 17-18 rokov0
3 000 m JY - Juniorky 17-18 rokov0
3 000 m D - Dorastenci 15-16 rokov4
3 000 m DY - Dorastenky 15-16 rokov2
1 500 m SŽ - Starší žiaci 13-14 rokov10
1 500 m SŽY - Staršie žiačky 13-14 rokov1
1 500 m MŽ - Mladší žiaci 10-12 rokov8
1 500 m MŽY - Mladšie žiačky 10-12 rokov4
500 m DETI - Deti 7-9 rokov19
500 m MINI - Mini do 6 rokov12
Total115
CourseCount
6 500 m43
3 000 m18
1 500 m23
500 m31
Total115
 Count
Men81
Women34
Total115
TeamsCount
Školské družstvo4
Total4

 

 
© 2019 Danubius - Klub športov v prírode a Karloveský športový klub, created by SportSoft