43. Beh Devínskou kobylou


  • 20.10.2018
  • Bratislava - Karlova Ves
SportSoft - timing & resulting

Statistic

CategoryCount
6 500 m M - Muži 19-39 rokov36
6 500 m CH - Chlapi 40-49 rokov29
6 500 m B - Borci 50-59 rokov8
6 500 m V - Vytrvalci 60 rokov a viac7
6 500 m A - Amazonky 19 rokov a viac26
3 000 m MR - Muži rekreanti3
3 000 m DČ - Dievčatá 16-39 rokov6
3 000 m Ž1 - Ženy 40-49 rokov5
3 000 m Ž2 - Ženušky 50 rokov a viac0
3 000 m J - Juniori 17-18 rokov0
3 000 m JY - Juniorky 17-18 rokov0
3 000 m D - Dorastenci 15-16 rokov2
3 000 m DY - Dorastenky 15-16 rokov0
1 500 m SŽ - Starší žiaci 13-14 rokov3
1 500 m SŽY - Staršie žiačky 13-14 rokov1
1 500 m MŽ - Mladší žiaci 10-12 rokov12
1 500 m MŽY - Mladšie žiačky 10-12 rokov11
500 m DETI - Deti 7-9 rokov50
500 m MINI - Mini do 6 rokov28
Total227
CourseCount
6 500 m106
3 000 m16
1 500 m27
500 m78
Total227
 Count
Men145
Women82
Total227
TeamsCount
Školské družstvo16
Total16

 

 
© 2019 Danubius - Klub športov v prírode a Karloveský športový klub, created by SportSoft